"Religia e singura putere înaintea cãreia te poti pleca fãrã a te înjosi." Gh. Asachi
CALENDAR VOX POPULI STIATI CÃ. REŢETE METEO DIVERTISMENT SÃNÃTATE
PAGINA SPIRITUALA UTIL PENTRU DUMNEAVOASTRÃ, DOAMNÃ!Pagina de intrare O M A G I U...


"Prezentul e doar viitorul trecutului" (Arsenie Boca)
Ieromonahului pictor ARSENIE BOCA

Pãrintele Arsenie Boca


Arsenie Boca: "Cât asculţi de Dumnezeu, atât ascultã şi Dumnezeu de tine."


RUGÃCIUNEA DE DIMINEAŢÃ SCRISÃ DE PÃRINTELE ARSENIE BOCA:
Doamne Iisuse Hristoase, ajutã-mã ca astãzi toata ziua sã mã lepãd de mine însumi, cã cine ştie din ce nimicuri mare vrajbã am sã fac şi astfel, ţinând la mine, sã Te pierd pe Tine.
Doamne Iisuse Hristoase, ajutã-mi ca rugaciunea Preasfântului Tãu nume sã-mi lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele sã nu mã întunece, cãci iatã pãcãtuiesc în tot ceasul.
Doamne, Cela ce vii în tainã între oameni, ai milã de noi, cã umblam impiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus tinã pe ochii minţii, uitarea s-a iîntãrit în noi ca un zid, împietrind în noi inimile noastre şi toate iîmpreunã au fãcut temniţa în care Te ţinem bolnav, flãmând şi fãrã hainã, aşa risipind în deşert zilele noastre, umbriţi şi dosaãdiţi pânã la pãmânt.
Doamne, Cel ce vii între oameni în tainã, ai milã de noi şi pune foc temniţei, aprinde dragostea în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre şi fã luminã sufletelor noastre. Doamne, Cela ce vii îin tainã între oameni, ai milã de noi, vino şi Te sãlãsluieşte întru noi, împreunã cu Tatãl şi cu Duhul Tãu cel Sfânt. Cãci Duhul Sfânt se roagã pentru noi cu suspine negrãite, când graiul şi mintea rãmân neputincioase.
Doamne, Cel ce vii în tainã, ai milã de noi, cãci nu ne dam seama cât suntem de nedesãvârşiţi şi cât eşti de aproape de sufletele noastre şi cât ne depãrtãm noi prin pãcatele noastre.
Ci lumineazã lumina Ta peste noi, ca sã vedem lumina prin ochii Tãi, sã trãim în veci prin viaȫta Ta. Lumina şi Bucuria noastrã, slavã Ţie! Amin.

BIOGRAFIE (click aici!):

Absolvent de medicinã, teologie şi bellearte absolvind Academia de Arte Frumoase (secţiunea "Artã Decorativã") cu calificativul "Foarte bine" (iunie 1938).
Cãlugãrul simplu şi "omul îmbracat în haine de in", care citea deopotrivã Filocaliile şi ultimele carţi despre quasari sau unde cuantice, fãrã sã vadã o contradicţie între creştinism şi ştiinţã, între iuţimea cunoaşterii intelectuale şi miracolul energiilor necreate ale lui Dumnezeu.
Pãrintele Arsenie a fost arestat şi torturat de Securitate în 1948 sub acuzaţia de legãturi cu legionarii, lucru pe care l-a negat întotdeauna.
Chiar a criticat vehement aspectul violent deviant al mişcãrii legionare.
Intrat în monahism la Sâmbata de Sus, în 1940 fost mutat la Prislop, iar în 1951 a fost din nou ridicat de Securitate, apoi trimis la Canal şi la Ocnele Mari, pe motiv cã atragea prea multa lume la credinţã.
In 1959 mânastirea Prislop a fost desfiinţatã, iar pãrintele, dupã o vreme de pribegie, a fost primit pictor la Atelierele Patriarhiei de la Schitul Maicilor.
Pensionat în 1968, pãrintele s-a stabilit în satul Drãgãnescu pentru a picta biserica, ceea ce a facut cu multa rãbdare pânã în primãvara anului 1989. Dupã aceasta s-a retras la mãnãstirea Sinaia, unde, în acea toamnã, la 28 noiembrie, a şi trecut la cele veşnice.

Film: Viaţa pãrintelui Arsenie Boca

32 ani s-au scurs, de la trecerea în veşnicie a pãrintelui Arsenie Boca.


Nimic fãrã Dumnezeu!

Biserica Sf. Nicolae - DRÃGÃNESCU

Biserica Drãgãnescu

Picturã din interiorul Bisericii

Picturã din interiorul bisericii


Pisania bisericii din Drãgãnescu marturiseşte urmatoarele:

"Aceasta sfanta Biserica, cu hramul Sfantul Nicolae, din satul Draganescu, s-a zidit din temelie in anul 1870, de catre Petru Danescu si Ion Dumitrescu, biserica veche de lemn fiind luata de apele Argesului, cu cimitir cu tot, la o revarsare din anul 1866, cand a fost construit si podul peste noul curs al raului.
S-a restaurat din temelie prin subzidire, inaltarea zidului exterior, construirea boltii din pronaos si arhitectura acoperisului cu cele trei turle, toate din nou, prin osardia si grija preotului paroh Savian Bunescu care a pastorit biserica din anul 1937, avand sprijinul material al enoriasilor si al altor buni crestini care au cercetat Biserica.. S-a zugravit in tempera de catre ieromonahul pictor , Arsenie Boca, cu indelunga rabdare, in 15 ani, cu multa originalitate si documentatie - o smerita marturisire ortodoxa de credinta exprimata plastic - s-a inzestrat cu mobilier, catapeteasma, stranile si usa, sculptate in stejar de catre sculptorul in lemn Ion D. Circei din Grumazesti, judetul Neamt.
Biserica s-a sfintit in ziua de 2 octombrie 1983 de catre Prea Sfintitul Episcop vicar Roman Ialomiteanul, delegatul , cu un sobor de preoti, protoiereu fiind prea cucernicul parinte Sibianu Enache.
Celor ce ne urmeaza le lasam rugamintea sa pastreze cu sfintenie ceea ce le daruim, realizat cu dragoste si truda. "

Preot Savian Bunescu referindu-se la pictura bisericii: "Este Capela Sixtinã a românilor!"

Chilia pãrintelui Arsenie Boca

Chilia pãrintelui Arsenie Boca construitã cu propriile mâini, din munţii Fãgãraş, pe Valea Sâmbetei, aproape de Cabana Sâmbãta.
Aici îşi gãsea pãrintele liniştea pentru"Ascultarea Domnului"
şi desãvârşrea învãţãturii creştin ortodoxe.
Pãrintelui SAVIAN BUNESCU

Pãrintele Savian Bunescu


Pãrintele Savian Bunescu: "Înainte de a-l întreba pe bunul Dumnezeu de ce ţi-a dat tocmai ţie un necaz mare, spovedeşte-te, împãrtãşeşte-te şi roaga-L pe bunul Dumnezeu sã-ţi ierte toate greşelile tale"
Pãrintele Savian Bunescu:"Dacã din o sutã de vizitatori necredincioşi ai bisericii unul va deveni drept-credincios, atunci Dumnezeu se va bucura cãt pentru o sutã".

BIOGRAFIE (click aici!):

Preot la biserica Sf. Nicolae din localitatea Drãgãnescu, Giurgiu, Savian Bunescu, s-a nãscut la data de 3 februarie 1911 în localitatea Stãnesti, Craiova.
A fãcut şcoala primarã în comuna natalã, seminarul la Rm. Vâlcea sub administraţia Episcopiei Rm. Vâlcea unde a locuit ca internist toţi anii de studii, apoi a urmat Facultatea de Teologie din Bucureşti şi a locuit într-o cãmãruţã închiriatã în zona Teiul Doamnei.
În toţi anii de studii s-a remarcat ca fiind un student exemplar, toţi anii de studii i-a terminat pe primul loc. Era foarte preocupat de înţelegerea deplinã a misiunii pe care o va avea ca viitor preot. A fost înzestrat cu o voce deosebitã şi îi plãcea sã cânte cântece bisericeşti dar şi din operete şi chiar şi romanţe.
În anul 1937 a primit funcţia de preot paroh la biserica Sf. Nicolae din Drãgãnescu, unde a slujit timp de 62 ani.
A fost arestat în anul 1952 şi închis timp de doi ani în coloniile Galeş, Valea Neagrã, Oneşti, Borzeşti şi la Canal.
Motivul oficial: Legãturi cu legionarii, lucru pe care pãrintele l-a negat întotdeauna.
Motivul real: Nu era pe placul regimului comunist cã la slujbele preotului Savian, biserica era totdeauna plinã de credincioşi iar sãlile de propagandã comunistã erau goale.
S-a rãspândit printre enoriaşi calificativul de preot cu har pentru pãrintele Savian.
A fãcut lucrãri de mãrire a bisericii, de dezvoltare arhitecturalã, înãlţând biserica cu 1,75 metri şi lungind-o cu mai mult de doi metri.
Biserica a fost înzestraãt cu mobilier, catapeteasmã, strãnile şi uşa, sculptate în stejar de cãtre sculptorul în lemn Ion D. Cîrcei din Grumãzeşti, judetul Neamt.
În anul 1968 a adus la bisericã pe ieromonahul pictor Arsenie Boca care cu îndelunga rãbdare, în 15 ani, cu multã originalitate şi documentaţie - o smeritã marturisire ortodoxã de credinţã exprimatã plastic, a realizat o picturã excepţionalã pe care pãrintele Savian a calificat-o ca fiind "O picturã spiritualizatã" şi"Capela sixtinã a românilor", lucru confirmat de toţi specialiştii şi vizitatorii bisericii.
La sfîrşitul slujbelor, pãrintele oferea pentru deschidere "cartea sfântã" (evanghelia) celor care au participat la toatã slujba, pentru ca aceştia sã afle care va fi rezolvarea anumitor probleme care îi frãmântã. Bãnuit cã aceasta ar fi o ghicitorie respinsã de doctrina creştinã pãrintele spunea cã de fapt aceastã practicã îi face pe mulţi puţin-credincioşi sã vinã la bisericã şi sã asiste cu rãbdare la toatã slujba, astfel însuşindu-şi puţin câte puţin din învãţãtura creştinã. Mai mult, stând în genunchi în faţa preotului cu evanghelia în mânã, omul îşi deschide inima iar preotul astfel îndreaptã rugãciunea mai bine spre ce-i trebuie omului.
La 5 februarie 2005 a trecut la cele veşnice.

Film: Pãrintele Savian Bunescu prezintã pictura bisericii

16 ani s-au scurs, de la trecerea în veşnicie a pãrintelui Savian Bunescu.